About goran_dime

Priča o Dimetovoj karijeri sve je samo ne kliše. U njoj nema hoda po udobnim, utabanim stazama, rutine u edukaciji, opštih mesta o prvim koracima, mistifikacija o profesionalnoj disciplini, konvencionalnih epizoda ili anegdota. Bio je to, naprotiv, dug, neobičan i bolan put, otpočet kasno, prevaljivan dugo, put ispunjen verom u sebe i svoju muziku – i iznad svega – neugasivom strašću za pevanjem.