“Midi Libre” – Tuluz, Francuska

… Popularne napolitanske pesme s kraja 18. i početka 19. veka pevao je tenor Goran Dime con brio (virtuozno), njegov topli, nedokučivi glas raznežio je publiku koja je dugo pozdravljala njegovu interpretaciju napolitanske muzičke kulture…

“Politika” – Beograd, Srbija

… Goran Dime je rafiniran lirski tenor, glasa lepe boje i velikog volumena, dobro pokrivenih svih registara. On je pevač izrazite muzičke inteligencije: u biti posvećen pronalaženju prostora za muzički tekst na koji je usmeren: istovremeno i fascinantnog temperamenta i potpune samokontrole…

Prof. Dr Tijana Mandić

Karl Gustav Jung je shvatio važnost arhetipova za naše živote, nauku i umetnost. Božansko dete je možda u svakom od nas, ali neki su uspeli lepo da ga izraze. Bez Božanskog deteta nema umetnosti. Ali ga treba smestiti u neko vreme, u neki prostor i dati mu glas. Dati mu glas, pre svega. Dime to uspeva. Ako želite da razumete Junga i radost života Božanskog deteta slušajte Dimeta.

Gospodin Vinko Šale, muzički publicist

… Goran Dime je jedan od retkih pevača koji je ušao u duh napolitanske pesme i mogu slobodno da kažem da je Bog napolitanske muzike…

“Novine Toronto” – Toronto, Kanada

… Goran Dime je pokazao da je umetnik sa sposobnošću da krene putem slavnih tenora. Njegova savršena tehnika i jedinstven glas daju mu šansu da razvije specifičan, prepoznatljiv imidž…