“L`ultimo bacio” (Tosti – Praga)

Snimljeno u studiju “Bg Music Academy Ltd”, januara 2015. godine
Producent: Dragan Petrović
Klavir: Ivan Jovanović

“She” (Charles Aznavour)

Producent: Dragan Petrović
Snimljeno u studiju “Bg Music Academy Ltd”
Gost na klaviru: Dragan Petrović

“Passione” (Bovio – Valente – Tagliaferri)

Snimljeno u studiju “Bg Music Academy Ltd”, januara 2015. godine
Producent: Dragan Petrović
Klavir: Ivan Jovanović

“Besame Mucho”

Producent: Dragan Petrović
Snimljeno u studiju “Bg Music Academy Ltd”
Gost na klaviru: Dragan Petrović

“Parlami d`amore Mariu” (Bixio – Neri)

Uživo snimljeno u “Glenn Gould Studio” – CBC Music, septembra 2006. godine
Klavir: Ivan Jovanović