“L`ultimo bacio” (Tosti – Praga)

Snimljeno u studiju “Bg Music Academy Ltd”, januara 2015. godine
Producent: Dragan Petrović
Klavir: Ivan Jovanović